Žaidimo patirtis

View page in language: Bulgarian | English | Finnish | Italian | Lithuanian

Digital Bridges projekto metu sukurtu žaidimu siekiama

  • Supažindinti besimokančiuosius su tam tikromis kritinėmis situacijomis, iškylančiomis organizacijoje, kurioje teikiamos paslaugos vaikams;
  • Suteikti galimybę besimokantiesiems įgyti įvertinimo, analizavimo, reflektavimo įgūdžių;
  • Padėti besimokantiesiems įgyti bendradarbiavimo, komunikavimo, savarankiško mokymosi, argumentuoto diskutavimo bei informacinių technologijų įgūdžių.

Žaidimu pagrįsto mokymosi modelis kartu su projekto metu sukurtu Pedagoginiu modeliu bei Mokymosi programa atspindi dviejų pagrindinių švietimo metodų naudojimą: aktyvų mokymąsi (žinių įgijimą remiantis praktine patirtimi) ir mokymąsi refleksijos pagalba (individualų patirties reflektavimą ir reflektavimą besimokančiųjų grupėje apie virtualią praktiką).

Reikia pabrėžti, kad besimokantieji yra aktyvūs simuliacinės praktikos dalyviai. Žemiau esančioje diagramoje apibūdinamas mokymosi proceso ciklas.

gaming_experience

Diagrama: Mokymosi patirtis simuliacinėje praktikos aplinkoje